1
Gửi tin nhắn..

Mực Rim Me Cán Mỏng

70,000

Thành phần chính:

  • Mực khô được cán dập.
  • Me khô hoặc tươi.
  • Gia vị.